2/10/2014

Kurs Sideralne Astrologije održan u Novom Sadu

 Dragi moji,

sa radošću vas obaveštavam da je tokom proteklih nekoliko meseci - od početka novembra 2013. pa do kraja prve sedmice februara tekuće godine - uspešno održan prvi celoviti Kurs Osnova Zapadne Sideralne astrologije --- prvi ne samo u Srbiji, već u najmanju ruku celoj Jugo-Istočnoj Evropi, a sasvim verovatno i šire.

U okviru programa od 11 časova, obradili smo 3 glavne tematske jedinice:

1. Natalna astrologija (analiza i tumačenje natalne karte, sa fokusom na upotrebi astroloških simbola kao alatki za samorazumevanje).
2. Prognostička astrologija (detaljno upoznavanje sa osnovnim WSA prognostičkim tehnikama: kalkulacija, analiza, tumačenje i praktična upotreba u svakodnevici u cilju individualnog razvoja).
3. Sinastrija (analiza i uporedno tumačenje natalnih karata osoba, u cilju razumevanja dinamike ljudskih među-odnosa).

Kurs je za polaznike bio besplatan, a časove smo održavali vikendom, u opuštenoj i neformalnoj atmosferi. Moja namera (cilj kursa) je bila da zainteresovanim ljudima na sistematičan i postupan način prenesem znanje o WSA sistemu i uputim ih kako da samostalno dalje rade sa njim, i sa zadovoljstvom mogu reći da je ovo  u potpunosti ostvareno.

Zahvaljujem se svim polaznicima na lepom i podsticajnom zajedničkom iskustvu, i ČESTITAM svima ovako javno na uspešno pređenom programu!

zvezdano vaša,

D.J.V.NOSCE TE IPSVM
~ spoznaj samog sebe! ~

10/02/2013

BESPLATAN Kurs Osnova Zapadne Sideralne AstrologijeDragi verni čitaoci bloga i dragi slučajni posetioci :) ,

pozivam sve zainteresovane na besplatan Kurs osnova Zapadne Sideralne Astrologije. Kurs traje tri i po meseca i održava se u Novom Sadu, sa ritmom rada jednom sedmično.
Cilj programa je da upozna polaznike sa praktičnim i teoretskim osnovama ovog astrološkog sistema, obučivši ih pritom da sa razumevanjem koriste nauku i umetnost astrologije kao alatku u samorazvoju.

Za prijavu i detaljne informacije možete me kontaktirati mailom na danicajv@gmail.com ili
telefonom na 0604477015

Rok za prijavu je 27. oktobar.


zvezdano vaša,
Danica

 ********

NOSCE TE IPSVM 
~ spoznaj samog sebe! ~

7/29/2013

Tumačenje natalnog horoskopa - "Krajišnik"
Dragi "Krajišniče",

Pri tvom rođenju stelijum (udružena grupa) planeta našla se u sazvežđu Bika, zajedno sa Svetlima
horoskopa (Sunce i Mesec) koja simbolišu centralne aspekte čovekove prirode i koja, budući da su se
oba našla u ovom sazvežđu, oslikavaju tvoj život i osobine tvoje osnovne prirode kao dominantno
određene principima Venere i Meseca, koji astrološki predstavljaju ovo sazvežđe. Okrenutost ka
Prirodi i prirodnom kao takvom, u svim njegovim vidovima (preko čulnosti, biološkog života i
jedinstva prirodnih bića, do najviših aspekata Prirode kao pra‐roditeljice svega, kapije Postojanja,
Velike majke i Univerzuma u svom ženskom vidu) osnovna je orjentacija tvog bića. Tendencija ka
onome što je skladno, harmonično, lepo, što je ne‐patvoreno i autentično, kao i odbojnost ka
veštačkom, grubom itd., karakterišu tvoj pristup svetu i tvoja interesovanja. Ljubav i interesovanje za
Živo i njegov razvoj dominantni su motivi kojima si vođen. Umetnost i briga o drugima mogu biti
idealni načini da ovo iskažeš. Postoji spontana tendencija da se odnosiš prema sebi najbližima
zaštitnički, donekle materinski i sa voljom usmerenom na pomaganje, i ova tendencija izvire iz onog
autentičnog aspekta tebe samog, najoštrije oslikanog u potrebi da živiš tako što daješ (sebe, svoje
vreme, energiju, itd. drugima) na jedan prihvatajući, nežan način. Sklon si tome da spontano
podstičeš ljude koje u svojoj svakodnevici susrećeš da napreduju, rastu, razvijaju se do maksimuma
njihovih potencijala. Tvoja spontana dubinska usklađenost sa Prirodom i njenim ritmovima
omogućuje ti da već u semenu prepoznaš/vidiš osobine i kvalitete njegovog ploda, i ovo te čini
izvrsnim pedagogom, negovateljem, učiteljem mladih, vaspitačem – osobom koja svoje urođene
potencijale i svoju životno‐stečenu mudrost najbolje može izraziti kroz takav vid zanimanja.

Umetnost je, u svakom slučaju, za tebe nerazdvojna od ma čega čime se profesionalno odlučiš baviti,
jer je doživljavaš kao nerazdvojnu od života samog – poimajući je kao način izražavanja Prirode, način
kako ona dela i u stvaralaštvu se samoiskazuje, te kroz svoj životni rad ti imaš tendenciju da umetnost
koristiš kao način direktnog dovođenja u kontakt čoveka‐primaoca (uživaoca) te umetnosti sa onim
Najuzvišenijim u Prirodi (ma kako usko ili široko svako individualno shvatao prirodu; jer uvek je pre
svega reč o sopstvenoj, ličnoj ljudskoj prirodi, koju pojedinac pri susretu sa autentičnom Umetnošću
ima priliku da doživi/sagleda na način dublji i direktniji no što mu to omogućuju putevi racionalnog
saznanja, nauke, intelekta).

Najistaknutije planete u tvom natalnom horoskopu su Jupiter i Mesec, koji su se, udruženo, u
trenutku rođenja našli na tački tzv. Vrha Neba. Ovo te opisuje kao osobu koja ima izražen osećaj za
kvalitet i vrednost, ume da prepozna ovo u svim stvarima, ljudima, iskustvima, i biva time intenzivno
privučena. Stremljenje ka uvek sve boljem i sve višem, kao i dubok osećaj za etičke vrednosti,
karakterišu tvoj život. Postoji prenaglašena sklonost negovanju vrlina (u sebi, ali i zahtevanja toga od
drugih) i time odbacivanju iz polja svesti svega što je, po tvom sopstvenom sudu i moralnim
uverenjima, nekvalitetno, loše, pokvareno, nisko, itd. Ljdska priroda ipak u sebe uključuje i „nebo“ i
„pakao“, stoga je prihvatanje toga i pre svega suočavanje sa sopstvenom „tamnom stranom“
preduslov tvog zdravog razvoja. Bez uravnoteženeog pristupa, merila kojima procenjuješ sebe, svoj
život i rad, očekivanja kojima si vođen i ideali sa kojima se poistovećuješ čine takvu strukturu tvog
karaktera i svakodnevnih navika koja te može dovesti u drugu krajnost onoga što sam smatraš
vrlinama i učiniti da umesto Radosti zračiš na druge opterećujuće i optuživački: iz svakog, ma i
najmanjeg sopstvenog neuspeha da delaš u potpunosti odražavajući ta svoja najviša merila i ideale,
sklon si sebe duboko zakopati u osećanje krivice, čije te mreže, ukoliko ih nesvestan, tokom godina
mogu uplesti u začarani krug koji onemogućuje da se istinski skladnos vojoj prirodi krećeš kroz život,
zatvarajući te za davanje („to što imam da dam nije dovoljno dobro“) i blokirajući slobodan protok
tvoje energije („ja ne zaslužujem to‐i‐to jer sam uradio „to‐i‐to“), koja je u svom izvornom vidu takva
da teži širiti i podsticati u svemu i svima oko sebe Radost i Ljubav.

Ovako istaknut natalni Jupiter, u kombinaciji sa Mesecom, govori o snažnom osećaju za društvene
vrednosti, društvenu hijerarhiju i strukturu, te o potrebi da u zajednici zauzimaš važan, cenjen,
poštovan položaj. Rad u skladu sa autentičnim osobinama tvoga bića neopozivo te i postavlja na takav društveni položaj; ali da bi na najbolji mogući način delao, ti ovaj sam položaj moraš videti kao
usputnu posledicu, takoreći nus‐produkt, a nipošto kao cilj, svog životnog rada i kretanja.

Natalno Sunce u bliskom jakom aspektu sa Merkurom i Venerom opisuje te kao osobu koja obiluje
talentima. Intelektualne sposobnosti ne zaostaju za umetničkom nadarenošću i praktičnim
veštinama. Na direktnom raspolaganju su ti, kaže astrologija, od samog rođenja obilni i bogati resursi
u ovom životu – kako materijalni, tako i duhovni, i jedno istinsko pitanje za tebe jeste: kako
najadekvatnije njima raspolagati.

Mars u sazvežđu vizionarske i humano‐orjentisane Vodolije, aspektovan Plutonom (kao najvažnijim
aspektom koji ovaj natalni Mars ima) govori o tome da si u svom delanju podstaknut prometejskim
ciljevima i motivima: sloboda i evolucija ljudskog (ka onom sve‐Višem, još uvek nepoznatom potpuno
ali kao Harmonična Zamisao Budućnosti nazrenom) pokreću tvoje akcije i zrače iz onoga što u životu
činiš. Ovakva konfiguracija natalnog Marsa govori da, premda naglašene nežne i umetničke prirode,
suptilne i istančane receptivnosti, ti si ujedno i čovek‐borac, osoba naglašene ratničke prirode,
snažnih animalnih nagona, i ako zagovornik Harmonije i Mira, čovek koji se ne ustručava da uđe u
direktnu borbu – već naprotiv, čija priroda to zahteva, posebno u slučajevima kada vidiš da je u nekoj
situaciji pravda povređena/neispoštovana.

Ova Mars‐Pluton strana tvog bića može se ispoljiti i destruktivno po tebe samog (u kombinaciji sa
onom drugom opisanom stranom koja se drži puta društvene prihvatljivosti i negovanja isključivo
„dobrog“ a odbacivanja „mračnog“ i „zlog“ iz te perspektive), ukoliko joj ne daš direktan kanal
ispoljavanja, svesno i voljno, i pre svega disciplinovano, dakle, omogućiš tom delu sebe da se
harmonično i u kontinuitetu, pod kontrolom svesti, manifestuje, te kroz to onda neguje i razvija,
rafinira – a ne bude gušen i potiskivan. Neki vid borilačke veštine, ili osmišljene regularne aktivnosti
koja uključuje suočavanje sa smrću, opasnost i pobuđuje lične najprimalnije nagone da se ispolje
(banalan primer može biti: regularno posećivanje divljine, boravak u predelima gde se možeš susresti
sa opasnim divljim životinjama i sl., gde moraš izboriti svoj opstanak sopstvenom veštinom i
snagom).

Natalna veoma bliska konjukcija Saturna i Urana (što je po orbisu najjači aspekt u tvom horoskopu)
koja se nalazi u zadnjem planu ( ‐ daleko od Uglova horoskopa) ukazuje na još jednu važnu temu tvog
natala, malo poznatu ljudima iz tvoje okoline, jer to ne izražavaš direktno ali predstavlja snažnu
unutrašnju dinamiku tvog karaktera; ovu dinamiku možemo rečima opisati kao: paradoksalni spoj
Starog i Novog, ili večiti sukob, koji je ujedno i ljubavna igra, sila Ograničavanja i sila Oslobađanja, sila
Reda i sila Haosa. Smatram da je ipak bolji opis ne verbalni već slikoviti: mitološki prikaz odnosa
Hronosa i Uranosa odražava ovu tvoju unutrašnju dinamiku najdublje i ujedno najjednostavnije, u
svoj njenoj kompleksnosti; u njemu je simbolično dat prikaz svog stvaralačkog i destruktivnog
potencijala (obaju tih, istovremeno!) međuodnosa ova dva principa.

Može ti biti korisno i podsticajno da meditiraš o ovom mitu, poistovetivši se istovremeno i sa jednim
i sa drugim likom te simboličke priče; takođe, na još dubljem (ili drugačije rečeno, na naj‐Višem)
nivou, kabalistički principi Chokmah i Binah predstavljaju suštinu ovih astroloških simbola (Chokmah
– Urana, Binah – Saturna) i razmatranju njihovog „značenja“, korespodencija svakog od njih i
međusobnog im odnosa, možeš eventualno doći do nekih za tebe lično značajnih uvida, takvih da ti u
praksi i svakodnevnom životu budu od koristi, kao faktori koji doprinose razrešavanju i podstiču
kreativno delanje.

U celini i zaključno, mogu reći da te tvoj natalni horoskop oslikava kao prirodnog mistika, te čoveka
koji premda ima jak osećaj za društvene vrednosti i osećanje poštovanja prema autoritetima i
istinskim učiteljima, ipak je primarno vođen u onim najdubljim pitanjima, u duhovnom pogledu,
svojim sopstvenim iskustvom, te time imaš takoreći nagonsku odbojnost prema svakoj lažnoj,
površnoj, neautentičnoj religioznoj formi i sklon si da svoj Put radije tražiš i nalaziš sam nego
pripadajući nekoj takvoj grupi/zajednici. Ali potreba za zajedništvom predstavlja jedan od najsnažnijih
impulsa tvog bića, te su, u pogledu vlastitih duhovnih traženja i kretanja, mogući shodno ovome razni
unutrašnji sukobi, sve dok – isključivo kroz sopstveno iskustvo – ne osvojiš jasniji uvid u različitost
nivoa sa kojih potiču ove u tebi suprotstavljene potrebe i svakoj od njih daš u životu njeno adekvatno
mesto da se razvija i ispoljava. Interesovanje za ceremonijalno, ljubav prema ritualnom i prema na taj
način izražavanju Poštovanja i iskazivanju Radosti postojanja, u slavu onog Jednog i Najvišeg koje ljudi
na različite načine imenuju ali uprkos tome na isti bazični način učestvuju u njegovoj Suštini,
predstavlja takođe važan sastavni deo onoga što je za tebe lično duhovnost, najšire uzev, te nega
ovakvog pristupa (ustanovljenje i redovno izvođenje ličnih rituala i ceremonijalnih formi, koje za tebe
imaju dubok smisao) dovodi tvoje biće u veći sklad sa celinom Prirode i Univerzuma.

s poštovanjem,
Danica

********************


NOSCE TE IPSVM
~ spoznaj samog sebe! ~

3/30/2013

KURS ZAPADNE SIDERALNE ASTROLOGIJE
Dragi moji, sa radošću vas obaveštavam da od maja meseca krećem sa držanjem troipomesečnog KURSA ZAPADNE SIDERALNE ASTROLOGIJE u Novom Sadu.
Ritam rada je jednom sedmično (po dvočas); cena je izuzetno povoljna; GRUPA JE OGRANIČENA NA 4 POLAZNIKA.
Prijave najkasnije do 20. aprila!

Danica Janković


**************

NOSCE TE IPSVM
~ spoznaj samog sebe! ~

1/28/2013

Tumačenje godišnjih progn. - "scarletnna"

KRATKO TUMAČENJE GODIŠNJIH PROGNOZA
šifra "scarletnna"Narednih godinu dana je, najkraće rečeno, za tebe ’šareno’, što će reći, tokovi iskustava i razvojni ciklusi su raznovrsni, i nema samo jedne naznačene osnovne note koja dominira čitavim periodom. Osmotriću  aktuelni i naredni period tako što ću podeliti kalendarsko vreme na semestre koji odgovaraju tvojim ličnim solarnim ciklusima života i u okviru toga ukazati na najvažnije tematike iskustava.

ŽIVOTNI SEMESTAR OD 23. OKTOBRA 2012. DO 19. APRILA 2013.[1]

Tokom ovog polugodišta, imaš priliku da se više no inače osamiš i posvetiš sopstvenom unutrašnjem svetu, te da ostvariš dublji i prisniji odnos sa nekim delovima sebe same koji su inače zanemareni, ili bili zaboravljeni a odnose se na tvoje korene, detinjstvo, ranu mladost i generalno, na sam način kako doživljavaš dom i intimnu emotivnu povezanost sa okolinom. Paradokslano, istovremeno sa ovom potrebom da se orjentišeš više na sebe i ka unutra, okolnosti kao da baš sada zahtevaju da na izvestan način javno nastupaš, da puno govoriš, eventualno putuješ više no inače i sve u svemu, posvetiš svoju pažnju spoljnom svetu, poslovima, komunikaciji – komunikaciji – mnoštvu razgovora i razmeni informacija.

Ovo može delovati konfuzno i čitav semestar može, kao dominanti ton, nositi atmosferu opšte zbunjenosti, dezorjentisanosti, za tebe iznutra budući obeležen osećajem da ne znaš kuda treba ići, kako postupiti. Postoji takođe snažna potreba u ovom periodu da pripadaš nekome-nečemu što je šire od ograničenja pojedinačnog ja (poput duhovne zajednice, ili ideološke/idejne zajednice/grupe, i sl. ), zajedno sa intenzivnom potrebom da ono što jesi i što radiš bude priznato, prihvaćeno sa razumevanjem i odobravanjem i potvrđena mu vrednost; ujedno, ti osećaš da sada moraš krenuti nekim svojim sopstvenim putem i preseći neke dotle važne vezanosti (ili zavisnosti) od drugih, i baš u ovoj dinamici uzajamno naizgled ambivalentnih motiva (potreba za osamom i uranjanjem dublje u sebe, potreba za pripadanjem Višem/Većem i potvrdom od strane okoline i uz to – prilike da se komunicira više no inače, i da sa svojim znanjem i veštinama izađeš pred javnost) imaš sada priliku da razviješ plodno tle za dalji napredak, tako što ćeš prihvatiti sve što se dešava u tebi samoj, ma kako suprotstavljene tendencije izgledale da su, i pokušavajući da razumeš svoje korenske potrebe u tome, dati priliku svakom od tih delova sebe (prikazanih krozopisane potrebe) da se iskaže što direktnije.

Period konfuzije posebno se pojačava od sredine februara i takva planetarna tematika ostaje na snazi delom i tokom narednog semestra – prestajući na samom kaju maja 2013.  
Opšti savet za ovo razdoblje (od sredine februara do kraja maja) jeste da fizički dovedeš sebe u što čistiju i uravnoteženiju situaciju – način ishrane i okolina u kojoj se krećeš, ljudi među kojima boraviš – budući si sada posebno sklona hiper-reakcijama na sve supstance, kao i na sve mentalne i emotivne utiske iz okoline. (Natalna karta te otkriva kao potencijalno hiper-empatičnu osobu, i u ovom periodu se ta sposobnost pojačava, što može biti izvrsno i pospešiti kreativnost ako znaš kako da se braniš od neželjenih uticaja/utisaka, kako da svesno filtriraš šta ćeš primiti, ali može biti jako opasno ako ovo ne umeš.)

Razdoblje od 26. decembra 2012. pa do 08. marta 2013. može biti posebno važno u društvenom i poslovnom pogledu. Februar mesec donosi najintenzivnija dešavanja, sa danima od 24. do 28. feb. kao žižom. Prilike se sada javljaju da poboljšaš svoj status, bilo ekonomski, bilo društveno-socijalno, ili kada je u pitanju profesionalna lestvica napretka. Astrološki savet je: posmatraj prilike koje se sada otvaraju kao vrata ka budućem uspehu, nemoj gledati događaje u svetlu kratkoročnih ciljeva, već što šire možeš osmotri situaciju, tako ćeš doneti isprave odluke.

Razdoblje od 06. marta do 12. aprila važno je za tvoje sazrevanje u pravom smislu; okolnosti u ovim danima pružaju mogućnost da sagledaš svet jasnije kakav jeste i da prihvatiš više odgovornosti, te preduzmeš konkretan rad koji modeluje tvoj sopstveni život u skladu sa onim kako želiš. Ovo samo razdoblje, inače, jeste srednji od ukupno tri perioda tranzita Saturna prema natalnom MC-u (Vrhu Neba); prvi obuhvata period od 29. dec.’12. do 04. februara ’13., i treći od 25. sept. do 13. okt. ’13. Možeš ih posmatrati u nizu, kao jedan jedinstveni proces koji se odvija u etapama i čije karakteristike su kao što sam opisala – preuzimanje odgovornosti za sopstveni život u sopstvene ruke, i osvajanje većeg stepena zrelosti kroz konkretan rad.
Prva etapa je dakle sada (u trenutku pisanja ovih prognoza) na izmaku, druga kreće od 06. marta i traje do  12. aprila, a treća će nastupiti u toku narednog životnog semestra, pri samom njegovom kraju.

SEMESTAR OD 19. APRILA DO 23. OKTOBRA 2013.

Ovo je izvrsan period za razvoj i napredak na svim planovima! Atmosfera u odnosu na onu od prethodnog polugodišta sada se drastično menja, i to posebno od početka juna meseca, kada astrološki ’uticaj’ koji sam gore opsiala kao konfuzija i hiper-osetljivost prestaje da biva aktivan. Ovaj semestar donosi ti puno prilika da iskažeš jedinstvenost i kreativnost svog mišljenja, svojih ideja, i veštine komuniciranja, kao i uopšte stepen razvijenosti sposobnosti koju imaš u onome čime se baviš.

Oslobađanje -  u svakom smislu i na svim planovima, ali pre svega emotivno od nečega što te je dotle stezalo i onemogućavalo spontano tok energije u životu – osnovna je iskustvena tema semestra, zajedno sa razvojem i ekspanzijom, i to posebno u pogledu posla i društvenog statusa. Takođe: porast kvaliteta, poštovanje, počast, napredak, učenje, prodor istine u svest, ideje –  ključne su reči za dešavanja tokom ovog polugodišta.

Neki važniji pod-periodi i lični razvojni ciklusi koji se ’padaju’ u toku ovog sememstra su:

29. maj – 10. jun: period povoljan za putovanja, pojačane fizičke aktivnosti, rizik i takmičenje. Lični entuzijazam u visokom porastu; uživanje u radostima života.

17. – 25. jul: period povoljan za komunikaciju tvojih originalnih, jedinstvenih zamisli sa okolinom – sada ljudi koji te okružuju to mogu prihvatiti i razumeti bolje no inače. Moguće su obnove u pogledu kućne elektronike i poboljšanje kada je u pitanju tvoj lični način komuniciranja i život u savremenom tehnološkom svetu. Takođe, ljudi sada ukazuju počast i pažnju nekim aspektima tvoga bića koji su toliko karakteristično, autentično ’tvoji’ da ih ti sama možda i ne primećuješ; kroz imanje ovoga na umu, sada možeš bolje sagledati te svoje osobine i delovati samim time više u skladu sa onim što ti autentično jesi, što je tvoja istinska priroda.

19. – 30. avg.: period povoljan za nove početke; dešava se izvesno rasterećenje-oslobađanje od nekih emotivnih blokada, zamršenih unutrašnjih stanja koja su te držala pod pritiskom, ili ’spolja’, od nekih finansijskih teškoća. Sada se kao čudom teškoće uklanjaju i možeš slobodnije disati, te ići dalje uz puno optimizma i sa pojačanom nadom i poverenjem u ljude i svet.

28. avg. – 11. sep.: izvrsan period za poslovni i društveni napredak. Stvari se sada odvijaju lagano ali sigurno tako da sve ide u ’tvoju korist’, odnosno tako da angažovanjem koje sada uložiš, sebi stvaraš sigurnu i stabilnu situaciju za budućnost. Ovo važi pre svega finasijski i društveno, ali takođe dešavanja istog tipa možeš osetiti i na emotivnom planu.

Osim ovih pod-perioda, krajem maja počinje jedan važan individualni razvojni ciklus, koji će – uz oscilacije intenziteta – biti na snazi sve do februara 2015. U pitanju je tranzit Urana prema natalnom Neptunu i sada se dešava prvi put (tzv. ’prvi prelaz’; ima ih obično ukupno tri tokom čitavog perioda tranzita; ako te interesuje detaljnije o ovome u ’tehničkom’ smislu, kaži), otvarajući te, tako reći, za ono što će se, kroz događaje do kraja tranzita, iznutra u tebi dešavati kao proces. To je tranzit koji govori o promenama ličnog pogleda na svet, najšire i najbanalnije rečeno, ali takvim promenama koje te uvode u radikalno drugačiji način života. Sama dešavanja ne moraju (i verovatno u početku i neće) biti vidna ma kome spolja, osim tebi, ali ti ćeš iznutra neporecivo osećati da je na snazi svojevrsno ’pomeranje tektonskih ploča’ u tebi samoj. Događa se napuštanje starih načina poimanja stvarnosti i posebno, raznih starih ideja i ideala kojima si bila vođena; nesvesne vezanosti, nezdravo odnošenje prema ljudima i okolnostima, a posebno prema idejama, sada se ruše, spontano teže da se rasprše i nestanu kao izmaglica pred novim vidicima koji ti se otvaraju; sve ovo dešava se jako suptilno i ne mora biti praćeno nikakvim dramatičnim ’spoljnim’ događajima; ipak, kada se ceo tranzit zaokruži, ti ćeš biti potpuno nova, drugačija osoba – radikalno izmenjenih shvatanja u odnosu na ona pre početka ovog procesa. Savet je, za čitav period, a posebno za razdoblje od 31. maja do 03. septembra ’13. (to je prvi prelaz, koji se događa u ovom razmatranom semestru): budi otvorena za Novo, najšire uzev, i iskušavaj stvarnost kroz slobodno eksperimentisanje; jedan korak vodi ka drugome i na početku ne možeš ni znati kuda će te neko interesovanje odvesti, zato hrabro sledi niti intuicije koje te vode i ulazi u nove oblasti (uma, duha, filozofije itd.), istraživajući i isprobavajući sve što te privuče! (Ravnoteža je, naravno, u ovoj situaciji veoma važna, kao i zdrav razum, ali to je nešto lično što zavisi od tebe same i detaljnijem razmatranju na tu temu nije mesto ovde.)

******

[ TEHNIČKA PRIMEDBA: postavila sam samo natalnu kartu i kartu Sideralnog Solarnog Povratka za 2013., radi preglednosti; ukoliko ima interesovanja da objavim i ostale karte koje sam koristila (Solarni Polu-povratak 2012., Sekundarne progresije i tranzite većih planeta), javite da i to postavim ]

[1] Ovo je druga polovina životne godine koja je počela na rođendan 2012. godine.

******

NOSCE TE IPSVM
~ spoznaj samog sebe! ~

1/19/2013

Kratko tumačenje natalnog horoskopa - "Bob Rock"KRATKO TUMAČENJE NATALNOG HOROSKOPA
šifra "Bob Rock"Sunce se nalazi u sazvežđu Device, Mesec u sazvežđu Ovna i oba Svetla aspektovana su egzaktnim aspektima (orbisa ispod 1°) od strane planeta koje su potpuno različite prirodi samih Svetala prema njihovim položajima u sazvežđima, što te opisuje kao naglašeno kompleksnu i mnogo-stranu ličnost, ne samo u pogledu sopstvenih interesovanja već i realnih sposobnosti i osobina. Merkur je, međutim, najugaonija planeta, vladar je Solarnog sazvežđa i nalazi se u svojoj sopstvenoj egzaltaciji, tako da je najjača vibracija ovde pre svega merkurovska – ti lako svesno prepoznaješ svoju sopstvenu prirodu i uspevaš je manifestovati, ispoljiti delovanjem u svojoj okolini tako da to delovanje izražava na direktna način ono što u dubljem smislu jeste tvoj identitet (Merkur kao vladar Solarnog sazvežđa na istaknutom Uglu, MC-u, i ujedno planeta najbliža Uglu u horoskopu).

Devičansko Sunce opisuje identitet i život suštinski orjentisan na intelekt, umni rad i ispoljavanje umne sposobnosti. Ključne reči Sunca ovde su: analiza, preciznost u mišljenju, izražavanju i manuelnim operacijama [a što sve potvrđuje i dodatno naglašava ugaoni Merkur]; svesnost detalja i sposobnost brzog baratanja podacima, sposobnost prepoznavanja šeme/obrasca/paterna u komplikovanim strukturama, te sposobnost snalaženja u problemskim i zamršenim situacijama prodornošću uma i analitičkom snagom mišljenja. Sunce u Devici orjentisano je na praktične stvari i teži iznaći najefikasnije načine za funkcionisanje (u ma kojoj oblasti i na ma kom nivou), i ovo se harmonično nadopunjuje sa Mesecom u Ovnu, čiji je princip neposrednost i prodornost, te koji je takođe zainteresovan pre svega za prkatične i neposredne aspekte života. Ovakav Mesec, pak, daje žestinu, energičnost i orjentisanost na čulno, koje sama Devica,  zainteresovana pre svega za intelektualnu sferu i sposobna da se od čula distancira putem snage razuma, u sebi nema. Međutim: Mesec se nalazi u egzaktnoj konjukciji (orbisa svega 9’ lučnih) sa Saturnom, dok je Sunce u dvostrukom egzaktnom aspektu, konjukciji sa Uranom (orbisa 40’ lučnih) i kvadratu sa Marsom (orb 38’), a Mars i Uran uzajamno su u kvadratu orbisa samo 2’ lučnih; i budući egzaktni, to su najjači aspekti, koji dominiraju horoskopom.

Saturn ovnovskom Mesecu ’daje’ smirenost, samokontrolu i sposobnost da se pre impulsivne ne samo akcije nego i pre samog javljanja poriva ka akciji ’upali lampica’ samorefleksije, te umesto nekontrolisanih burnih nagonskih reakcija na utiske, ovaj inače žustar i žestok Mesec veoma je kultivisan u svojim delovanjima. Pošto se Mesec odnosi na naše navike, nagonske reakcije na sve utiske iz okoline i na način kako se prilagođavamo, njegova konfigurisanost sa Saturnom ovde oslikava pre svega potrebu za samokontrolom i svesnom samoizgradnjom što se navika i nagonskog ponašanja tiče. Seksualni nagon Meseca u Ovnu je jak, može se reći nezajažljiv, ali Saturn ’gura’ ka samoograničavanju, postavljanju reda i strukture u načinu manifestovanja svih spontanih impulsa, tako da ovde postoji težnja da seksualna energija na neki način bude ograničena, usmerena i  organizovana u svom ispoljavanju. Prisutan je takođe perfekcionizam u zahtevima od sebe i drugih, kao i sposbnost oštre kritičnosti prema rezultatima rada (bilo svog bilo tuđeg).

Osim ove snažne konjukcije sa Saturnom, Mesec je aspektovan (u nešto širem, ali ipak značajnom za uzeti u obzir, orbisu – ne više od 03° 30’ ) trigonima sa Venerom i Marsom, što sve zajedno ima tendenciju gomilanja i nepokretnog strukturisanja velike snage [budući su kvadrati i opozicije aspekti koji donose dinamiku, dok su sekstili i trigoni aspekti stvaranja stabilnih, fiksnih struktura]. Kreativni potencijal je veliki (Mesec i Saturn konfigurisani sa Venerom), motivisanost za aktivnost je snažna i ambicija postoji (Mesec i Saturn konfigurisani sa Marsom), ali čim je prepoznato, samo posedovanje ove sposobnosti teži da postane dovoljno. Ovaj veliki trigon daje snagu za suočenje sa svakom vrstom prepreke i uspešno prolaženje kroz nju, ali takođe i izvesno ulenjujuće samozadovoljstvo koje proizilazi iz sopstvene svesti o toj sposobnosti, te sa godinama tendenciju da se „ostavi dobro na miru“. Ovo se pre svega odnosi na sopstvene navike i na automatske obrasce ponašanja. Jednom usvojene, korisne i ekonomične (za lično baratanje energijom) obrasce imaš tendenciju da 'tvrdoglavo' ne želiš promeniti, pa čak i kada praksa počne pokazivati da je vreme za promenu došlo.

S druge strane, Sunce se nalazi u veoma dinamičnoj konfiguraciji – i to sa ’bombastičnim’ i muškim planetama -  i zahvata Ugao horoskopa, tako da premda na nivou svakodnevice težiš kontrolisanim reakcijama, usvajanju stabilne rutine i jasnoj strukturi, u onome što je sama srž tvog identiteta stvari stoje posve drugačije: ti si biće promene, nepresušne aktivnosti koja ruši postojeće i stalno traga za novim i drugačijim, svežim, onim još-ne-iskušanim i u osnovi nepredvidivim! Ovo je naizgled nespojivo i paradokslano, posmatrano u sprezi sa osobinama opisanim na osnivu konfigurisanosti Meseca, ali zapravo nije tako: upravo različitost ovih unutrašnjih principa jeste dinamičko jezgro tvog razvoja, i neophodnost koegzistencije ovih suprostavljenih principa tokom života te na razne načine stavlja u izazovne situacije koje podstiču kvalitetnu kvalitativnu samo-promenu.

Sunce u ovoj egzaktnoj i dinamičkoj konfiguraciji sa Uranom i Marsom opisuje te kao čoveka čija je težnja ka slobodi osnovni lajt-motiv njegove egszistencije. Ona se može izraziti na mnogo načina, u zavisnosti od oblasti kojom se baviš, ali ma koju formu zadobila, Sloboda kao ideja-vodilja ostaje dominantna tema života, i to ne samo kao puki ideal, već kao naćin života u praktičnom i konkretnom smislu. Mesec u Ovnu, a posebno kada u konfig. sa Saturnom i Marsom, veoma je orjentisan na praktično i neposredno – ideali moraju biti življeni da bi imali bilo kakvog smisla; Sunce sa Marsom takođe govori o ovome, dodajući toj slici snažni poriv da se životu pristupi kao borbi i izazovu, tragajući za uvek novim i većim izazovom kroz koji se lična snaga može razvijati i u kome se može do punine iskazati. Činjenica da konfiguracija Sunca, Urana i Merkura zahvata uglove (Merkur je najugaonija planeta, ali odmah uz njega ide ova čitava konfiguracija kao sledeća po snazi orbisa/blizine – sve tri planete su longitudalno udaljene manje od 2° od ose MC-a) opisuje te kao osobu od akcije koja nastupa i postupa žestoko i sa autoritetom deluje na druge ljude; ovo je dodano pojačano time što zračiš samokontrolom Mesec-Saturn aspekta i što snaga i žestina koje ispoljavaš nisu poput ’stihije’ već – premda u kombinaciji sa Uranom mogu zaista delovati na okolinu kao udar groma i imati ponekad podjednako destruktivne posledice po izvesne strukture za koje se ljudi vezuju (ovde ne zalazimo u pitanje ’dobrog’ i ’lošeg’ takvih manifestacija energije ) – jesu zapravo vrlo kultivisana ispoljavanja energije, svesna i rafinisana.

Najsnažniji aspekt horoskopa, što se orbisa tiče, a i pozicioniranosti u celini u natalu, jeste kvadrat Marsa i Urana. On opisuje ogromnu radnu sposobnost i moć za proizvodnju, konkretno stvaranje, prenošenje iz sveta ideja, višeg uma (Uran) u materijalnu realnost putem adekvatne primene fizičke sile (Mars).

Ako bih, u celini uzev, morala da kažem samo nekoliko osnovnih reči da njima opišem glavne karakteristike tvog života prema natalnom horoskopu, te bi reči, zajedno sa na početku navedenim osobinama sazvežđa Device i ugaonog Merkura, bile još i ove: prodornost, efektivnost i produktivnost.

Među samim planetama, Merkur je svakako najistaknutiji; osim što vlada sazvežđem Sunca i time predstavlja sam tvoj život i tvoj identitet u dubljem smislu (onako kako ga sada možda poznaju i vide samo tvoji najbliži, najprisniji saradnici i intimni prijatelji, porodica, te kako ćeš eventualno potomcima biti poznat po svojim delima posle smrti – tj. ono što je „zlatni trag“ celine života, obeležje individualne Solarne niti), nalazi se u konfiguraciji sa samim Suncem (konjukcija) i sa vladarem sazvežđa Meseca (Marsom), u sopstvenom sazvežđu domicila i egzaltacije (u Devici) i u samom Vrhu Neba, tj. najvišoj tački horoskopa, tzv. elevaciji – na MC-u (kao planeta koja je najugaonija u horoskopu). Ovo ti ’daje’ sve merkurovske osobine u izobilju – okrentost u misli i govoru, lakoća komunikacije i ostvarivanja kontakta, brzo učenje, itd.  -  te je mogućnost uspeha u svakom mundanom poduhvatu zagarantovana. Ali ono što je još važnije, ovako pozicioniran Merkur ’daje’ ti izrazitu prilagodljivost i promenljivost, kao i otvorenost uma (Merkur je, uz Sunce i Marsa, aspektovan i Uranom), te stalnu mentalnu protočnost i mladost , čak možemo reći detinjastost – a što je direktni izraz osobina tvoga Sunca, koje se lako i direktno prepoznaju i izražavaju (Merkur na Uglu, i to na MC-u), bivaju manifestovane u životu kroz interakciju sa okolinom. To govori o snažnoj tendenciji da se voljno i svesno donose onakvi izbori (Merkur-Mars-Uran-Sunce dinamično tesno konfigurisani i ugaoni) koji su u skladu sa sopstvenom dubljom prirodom (Solarne osobine) i da se sam tok života odvija harmonično (bez puno destruktivnih tendencija i pružanja otpora izvesnih delova bića tome) u skladu sa Višom Voljom.

Merkur važi i za učitelja među planetama, posebno takvog koji je orjentisan na praktična pitanja i probleme, a ugaono Sunce poseduje puno strpljenja, ljubavi, volje da daje i spontane zračeće snage toplog zaštitničkog autoriteta, tako da – ma kakav izbor zanimanja inače u životu bio – posao podučavanja može biti ono što će ti pružiti najviše uživanja i intimne satisfakcije. 


******


NOSCE TE IPSVM
~ spoznaj samog sebe! ~

12/21/2012

Dragi Svi,

u prazničnom duhu, sezona besplatnih kratkih tumačenja na blogu ponovo otvorena - od danas pa do kraja januara 2013.
Ako želite da 'isprobate' kako izgleda tumačenje natalne karte, uporedni horoskop ili godišnje prognoze iz ugla Zapadne Sideralne astrologije, javite se!


S ljubavlju,

vaša astrologinica
Danica
                                                                       ***********


NOSCE TE IPSVM
~ spoznaj samog sebe! ~

11/03/2012

Seksualnost u astrologiji

Neko je danas naišao na blog siderallia.blogspot.com kucajući u Google pretrazi „seksualnost u sideralnoj astrologiji“. Ma kako može zvučati smešno, ovo je ipak dobra tema za razmatranje – i ovaj upit me je podstakao da napišem nešto o tome.

Pre svega, seksualnost je ne samo ’jedan od’ aspekata našeg života, već jedan od onih par primarnih, najvažnijih, i to takav koji u sebi objedinjuje ono što shvatamo kao Najniže, sa onim što doživljavamo kao Najviše - u nama samima i Univerzumu; ukratko, naša seksualnost je aspekt našeg bića u kome se Bog i Životinja u nama spajaju – i kroz koji deluju ujedinjeno. Posledica čina vođenja ljubavi seksualnog čina sa partnerom suprotnog pola jeste stvaranje novog ljudskog bića; nije li ovo samo po sebi dovoljan pokazatelj čudesne prirode seksualnosti?

U astrologiji seksualnost je nemoguće prikazati u karti samo nekim pojedinačnim faktorom – npr. jednom planetom i njenim položajem ili aspektima.
Ali planete jesu ono na šta se prvo usmeravamo, pokušavajući da ’rastumačimo’ astrološki prirodu nečije seksualnosti, i zato je ovo o čemu ću pisati univerzalno astrološki relevantno, bez obzira da li radimo u okviru Tropskog ili Sideralnog sistema.

Venera je poznata kao planeta ljubavi i planeta koja simbolizuje želju za jedinstvom, pa je stoga ona najčešće prva na ’udaru’ kada želimo da pristupimo seksualnosti u astrologiji, i konkretno u nekoj pojedinačnoj natalnoj karti. Međutim, ako ’zagrebemo’ malo ispod romantičarskih ideala i bajkovitih prikaza ljubavno-seksualnih iskustava, vidimo da je seksualnost daleko širi pojam i samo iskustvo seksa daleko prevazilazi ono što Venera simboliše. Venera je primarno orjentisana na zadovoljenje lične žudnje kroz neki vid kontakta-povezivanja sa drugom osobom, i pogledu seksa može opisati intenzitet emotivnog naboja, koji je svakako važan u čovekovom seksualnom životu; ali to nije ono u čemu se naše iskustvo seksualnosti iscrpljuje.

Mars je sledeći ’na meti’ astrologa kad je seks u pitanju – budući se simbolično odnosi na fizičku snagu, potenciju, način ispoljavanja energije kod čoveka i uopšte vibraciju i harizmu koju čovek u telesnom smislu ima. Vidimo u raznim opisima Marsovog principa zaista puno toga što se odnosi na seksualnost; energija, fizičko delovanje, sirova snaga – sve ovo je važno za samo seksualno iskustvo, tj. seksualnost u nama predstavlja svakako neki vid ’baratanja’ energijom, ispoljava se kroz fizički čin i seksualna želja ima ogromnu snagu – sirovu, primalnu snagu Prirode koja žudi za stvaranjem. Ipak, seksualnost nije ni samo ovo. Zato nastavljamo dalje posmatranje astroloških planeta, u nameri da otkrijemo kakva je njihova veza sa seksualnošću kod čoveka.

Merkur važi za planetu intelekta i gotovo da je besmisleno pominjati ga u ovom kontekstu – reklo bi se na prvi pogled. Ali da li je zaista tako? Da li naš intelekt zaista ni na koji način ne učestvuje u našem seksualnom iskustvu? Poznato je da postoje osobe koje mentalne slike, misli, ideje mogu seksualno i čulno uzbuditi više nego fizički dodir, ili slike seksualnog čina. Naravno, ne možemo reći da je seksualnost u nama merkurovski fenomen, ali nećemo olako ni sasvim odbaciti Merkura iz ovog razmatranja i njegovu ulogu u seksualnosti.

Jupiter pak, društvena planeta koja predstavlja u nama težnju ka višem, sve-boljem, potrebu za ekspanzijom i napretkom (na razne moguće načine) lako može biti prepoznata u seksualnom iskustvu: u trenutku orgazma, mi – makar na kratko – doživljavamo zaista nešto što najprostije možemo nazvati ’proširenjem’ svog ’ja’ --- ovo ja na izvestan način biva ekspandirano, izmenjeno-bivajući-u-vezi-sa-nečim-Većim. Tipično jupitersko iskustvo, moglo bi se reći. Takođe, jedan od važnih atributa Jupitera jeste radost, a ko može poreći da seks za čoveka predstavlja jedan od najvećih izvora radosti? Pa ipak, jasno je da jupiterski simboli ne daju celovito ’objašnjenje’ ili opsi iskustva seksualnosti.

Saturna, tog ’starog đavola’, teškog, okamenjenog i ne-fleksibilnog ’vraga’ koji nam samo zagorčava život bolje i da ne pominjeu ovom kontekstu, pomisliće neki čitalac. Kakve on može imati veze sa seksom? I te kako može, i ima! I to ne bilo-kakve: Saturn, kao astrološki princip forme i strukture predstavlja samo naše telo u jednom drugačijem ali ništa manje važnom smislu nego Mars – dok je Mars simbol mišića u telu, Saturn su kosti, a tek ova dva sistema organa čine telo takvim kakvo jeste. A to da je svako od nas u svom zasebnom telu, da smo ’ograđeni’ ovom formom i očito ne možemo fizički napustiti telo a da i dalje kažemo da smo živi – jeste preduslov za seksualno iskustvo; možda ima i drugih iskustava koja su po doživljaju koji nose nalik onom u seksu, ali – bez učestvovanja tela, to nije seks! Dalje, Saturn je poznat u astrologiji kao ’Veliki Kosač’, onaj koji se tiče okončanja života, tj. smrti,  gospodar granica; a seks, i posebno orgazam, se u nekim podnebljima naziva još i ’mala smrt’, petit morte. Dakle, Saturn je itekako prisutan i važan u ovome, premda njegovo prisustvo može biti manje uočljivo.

A šta je sa transcendentalnim planetama, Uranom, Neptunom i Plutonom?

Pluton je već nekoliko decenija (od kako je otkriven i ’dato’ mu je vladarstvo nad Škorpijom – krajnje upitno, inače, i ja lično ne posmatram Plutona tako – ali to bi bila druga tema) ustoličen na tronu ’misterioznog’ vladara seksualnosti najšire uzev – premda uglavnom u literaturi bez ikakvog detaljnijeg ili dubljeg objašnjenja. Atributi koji mu se pripisuju, ipak – transformacija i transmutacija (što nisu isti pojmovi!) – vidimo da odgovaraju iskustvu seksualnosti, kada se shvati šire od uobičajenog zadovoljavanja potrebe za ’pražnjenjem naboja’ (koje bi bilo nalik češanju kad nas nešto zasvrbi). Zaista, tokom seksualnog spajanja sa partnerom, ako to želimo i ako smo za to otvoreni – mi možemo doživeti transformaciju; možda ne toliko dramatičnu da sutra na ulici prvi komšija ne može da nas prepozna – ali možda i baš ovoliku! I svako ko je seks ikada iskusio i nekako drugačije osim samo kao zadovoljenje-nagona-u-češanje-svaraba-smislu može potvrditi ovo.

Neptun, pak, ta planeta ideala i iluzija, snevanja i mreža ne-stvarnosti kojima se stvarnost tka, ali i u koje se upliće – kakve veze ima on sa seksom? Setite se, jedno od najvažnijih Neptunovih određenja jeste da je to planeta koja simbolizuje našu žudnju za stapanjem sa Univerzalnim Jedinstvom. Svakako dakle, u seksualnom činu prisutan i je i neptunovski aspekt nas – bili ga mi u nekom datom trenutku manje ili više svesni (ili uopšte ne!).

Ostaje Uran, jedini od tri transcendentalna astrološka principa koji još nismo razmotrili. On na prvi pogled nema puno veze sa našom tematikom: planeta višeg intelekta, originalnosti, univerzalne humanosti, princip bratstva svih ljudi... Da ne dužimo previše priču: prepoznaćemo njegovo ’učešće’ u seksualnom iskustvu sasvim lako i jasno – on je munja, udar groma, nagli ’prolom’ energije spuštene u/na zemlju, dakle, predstavlja iskustvo orgazma  - koje dolazi kao naglo ’oslobađanje napetosti’, pro-lom energije, zaista – sasvim specifičan Udar i Grom u našem doživljaju.

Tako smo u razmatranju ’prešli’ sve astrološke planete, i videli da niti jednoj kao njoj samoj u univerzalnom smislu ne možemo pripisati čovekovu seksualnost, a ujedno da ni jednu ne možemo odbaciti kao sasvim nepovezanu sa ovim fenomenom (seksualnosti) u nama; svaka planeta donekle učestvuje u onome što iskušavamo kao seks (u brojnim njegovim ispoljavanjima i aspektima) i ni jedna sama ga ne opisuje u potpunosti.

Nismo razmotrili jedino par astroloških Svetala – Sunce i Mesec, koji se nazivaju i planetama u astrologiji, ali spadaju u zasebnu kategoriju – Luminara, odnosno Svetala, budući na izvestan način možemo reći da su važniji od ostalih planeta. Kako sad važniji!?! – upitaće neko; nije li svaki aspekt važan, nije li tako da svako zrnce prašine i svaka kap vode u okeanu ima svoju ulogu i svaka ta uloga podjednako je važna! Da, mogu se složiti sa ovim. Ipak, u zavisnosti od perspektive iz koje posmatramo, moramo reći da su neke stvari/fenomeni ’važniji’ – npr. u okolnostima kad smo gladni, prioritet će nam biti da jedemo, pa tek onda nešto drugo, iako nećemo reći da nam je jedenje najvažnije u životu. Dakle, svaka za nas konkretna praktična situacija zahteva neki vid izdavanja i klasifikovanja fenomena po važnosti; to ne znači da tim fenomenima dodeljujemo univerzalno veću važnost, već samo da smo svesni ’gde smo i šta radimo’ u datoj konkretnoj situaciji.
Sunce i Mesec u astrologiji možemo reći da su posebno važni baš na ovakav način: mi smo na planeti Zemlji, koja se vrti oko Sunca – nama najbliže i životo-izvorne zvezde (oko koje se i ostale planete vrte), a oko koje se vrti naš prvi neposredni ’komšija’ u čitavoj širini Univerzuma – Mesec. Dakle, na sebi svojstven način, svako od ova dva Svetla posebno je značajno za nas na zemlji.

Astrološki, Svetla se razmatraju primarno kao par – i to par polarnosti: Sunce je muško, Yang, otac, dok je Mesec žensko, Yin, majka. I ovo nam već otkriva puno – taman koliko je dovojno i još više od toga - vezano za našu temu: suprotno-polni principi međusobno se privlače, oni su komplementarni, nadopunjuju se i teže da se sjedine. I sama reč ’seks’ ustvari znači ’pol’; u nekim jezicima i nema dva termina za ova dva pojma, npr, u engleskom, gde ’sex’ znači ono što mi zovemo ’pol’ ali i ono na šta mislimo kad mislimo o spajanju muškog i ženskog. Dakle, i razlika i spajanje – sve je to seks. I to ne tek bilo kakva razlika, nego ekstremna razlika – tako da su različitosti međusobno suprotne, da sačinjavaju par uzajamno-suprotnih principa koji se totalno razlikuju jedan od drugog i koji se stoga totalno privlače. U čulnom, i generalno u prirodi, ove razlike zovemo muško i žensko; njihovo spajanje – seks; proizvod njihovog jedinstva – dete.

Tako smo napokon došli do onih astroloških faktora za koje u primarnom smislu možemo reći da oslikavaju seksualnost kod čoveka: to su Sunce i Mesec u svakome od nas.

Svaki pojedinac, ma kog pola fizički i hormonski bio ’određen’, sačinjava u sebi jednu celinu, jedinstvo – i ’unutar’ te celine, unutar sebe samog,  sadrži oba ova principa. Svako od nas je i muško i žensko.

Šta to znači, da smo svi biseksualni ili da smo gejevi!!?? Pa, da – na neki način jesmo, tačnije, možemo biti; to zapravo nije poenta – poenta je da, ma kako nazivali svoju’ seksualnu orjentaciju’, to je seksualna orjentacija, tj. izražavanje seksualnosti u nama, a sama seksualnost nije nešto jedno-značno, nije samo ’muškost’ ili samo ’ženskost’. Seksualnost je muškost i ženskost, seksualnost je tek njihov među-odnos, ta njihova različitost koja teži jedinstvu. I svaki čovek u telu jeste seksualno biće, bio toga svestan više, manje ili uopšte.

Astrološki rečeno, naše Sunce i naš Mesec zajedno primarno, suštinski opisuju našu seksualnost. I mi prirodno težimo da se spojimo, povežemo sa partnerom koji će na adekvatan način biti komplementaran Svetlima u nama: koji će biti Sunce našem Mesecu, i Mesec našem Suncu.

Ovo je ’idealan spoj’ – upotpunjenost priroda na esencijalnom nivou.

Ali, istovremeno, uvek i ostale planete, ostali aspekti našeg bića, učestvuju u odnosu – u svakom odnosu koji ostvarujemo i u svakom iskustvu koje doživljavamo, prisutna je celina našeg bića, premda samo neki njeni pojedinačni aspekti u datom trenutku dolaze u prvi plan.

Kada stupamo u neki odnos sa drugom osobom, mi spontano jedno drugo na izvestan način aktiviramo-pobuđujemo tj. jedno kod drugog nešto posebno ’zahvatamo’ i pokrećemo.

Ako su to, jezikom astrologije, planetrani principi koji se međusobno polarno nadopunjuju, parovi poput Sunca i Meseca, Marsa i Venere, Jupitera i Merkura ili na drugi način Jupitera i Marsa, te bilo koje ’muške’ planete sa Mesecom ili ’ženske’ sa Suncem – eto komplementarno-polarnog spoja! I u takvim odnosima osećamo da se saradnja odvija lakše, da smo pobuđeni, pokrenuti, inspirisani – da nam se pokreće entuzijazam. To naša kreativnost ’kipi’ iznutra, vrvi pritajeno spremajući se da se izlije u manifestaciju spolja – bilo kao seksualna ekstaza, ili kao neka druga ’iskra’, varnica, začetak-seme iz koga će izrasti plod, neko spoecifično dete.

Može biti da to hoće da sasijaju – i sijaju – jače, drugačije, življe – naša Svetla; ili dato neki drugi aspekti naše prirode bivaju podstaknuti i nadopunjeni tako da postaju plodni. U svakom slučaju, to što može da stvara-rađa i što nosi u sebi potencijal plodnosti jeste celovitost našeg bića, unutrašnja polarnost naše prirode, astrološki esencijalno oslikana principima udruženih Sunca i Meseca, kao para.


 *******************NOSCE TE IPSVM
~ spoznaj samog sebe! ~

10/12/2012

TUMAČENJE NATALNOG HOROSKOPA

KRATKO TUMAČENJE NATALNOG HOROSKOPA
šifra "Noira"


Sunce se nalazi u sazvežđu Strelca, Mesec u sazvežđu Bika. Ova kombinacija Svetala opisuje te kao osobu suštinski orjentisanu u životu na ekspanziju i napredak – prepoznavanje i podsticanje toga kod sebe i drugih, posebno u duhovnom i društvenom pogledu. U svemu što radiš inspirisana si težnjom ka Višem i stalno sve boljem-i-boljem; slikovito rečeno, pogled ti je uvek uprt ka Horizontu, kao granici i idealu – i to su zapravo horizonti, mnoštvo mogućnosti koje kao otvorene primećuješ i osećaš da te dozivaju – da ih dosegneš (svojim radom i životom, ne samo znanjem/umom dokučiš), kako bi otuda išla dalje – ka novim mogućnostima i horizontima koji se neprekidno otvaraju.

Ova dinamika kretanja uvis i ekspanzije karakteriše sam tvoj identitet – ono što iznutra daje kvalitete tvom biću u ovoj inkarnaciji. To nije ’prazni idealizam’, ili iluzorna težnja ka ’nedostižnom’, zato što si paralelno sa ovim osoba čvrsto i stabilno utemeljena u praktičnom, čulnom i opipljivom. Priroda, sa svim njenim osobinama, za tebe je izvor inspiracije i spontano umeš da razumeš, instiktivno osećaš, suštinski način njenog funkcionisanja: kako bića rastu, kako napreduju, šta im je potrebno za to – kakva hrana, nega i okolnosti. Ono što je prirodno za tebe je sinonim za ono čisto, neiksvareno, iskonsko, i to umeš prepoznati u svakom biću sa kojim se susrećeš. Zato poseduješ  ’dobro oko’ za ljudsku prirodu, razumeš šta suštinski motiviše pojedince sa kojima se srećeš, čime se hrane (fizički i ne-fizički) i lako prepoznaješ ka kom/kakvom cilju je usmereno njihovo kretanje. Orjentisanost na Cilj je u celini jedna od ključnih tema za tebe; u najnižem i neuravnoteženom vidu, to može voditi ka slepoj težnji ka ostvarenju prolaznih ciljeva (društveni položaj, ugled itd.), u najvišem – ka celoživotnom usmerenju na jedan jedini cilj, kome se ne teži zarad bilo kakvih plodova i rezultata već zarad njegove vrednosti same; ultimativno, to je jedna  duhovna orjentisanost na postepeno transcendiranje sve ne-suštinskog i ne-autentičnog (za tebe samu).

Kombinacija Merkura, Marsa i Jupitera kao ugaonih planeta opisuje te kao osobu koja nastupa sa snagom, harizmom i ubedljivim govorničkim talentom, te lako imaš ulogu vođe ili pokretača u svojoj okolini. Takmičarksi poriv je naglašen i potreba da se u svemu što radiš pokažeš-dokaže, istakneš, budeš najbolja; vremenom, i kako sazrevaš kroz iskustva, ovo se može razviti tako da referenca u odnosu na koju se dokazuješ, ono ’protiv čega’ ili ’sa čim’ se boriš, ne bude nešto spolja ili neka druga osoba, već ti sama i aspekti/delovi tebe. Veoma si vitalna, obiluješ energijom fizički i psihički (lako pristupaš svojim resursima energije, lako se budi entuzijazam) što daje ogroman potencijal za uspeh u bilo čemu čega se poduhvatiš kao svog projekta. Intelekt je prodoran, živ, oštar, naklonjen kritici i ’obojen’ borbenošću, ’ratnički’; svojim mislima i rečima sečeš, pogađajući tako reći u samo srce stvari, bez puno okolišanja i suvišne ’diplomatije’. Ne voliš ulagivanje, ali dobro znaš koju i kakvu reč treba reći u kojoj društvenoj situaciji, tako da premda oštra na jeziku i žestoka u nastupu, uspevaš se snaći u svakom okruženju, prikazati sebe u najboljem svetlu u svakoj društvenoj situaciji, i steći prijatelje čak i u borbi i sukobu.

Poseduješ originalne i za tvoje sopstveno vreme i okolinu napredne, revolucionarne ideje,  ali ih verbalno iskazuješ samo u retkim situacijama; umeš da dobro prepoznaš ’puls vremena’ i osetiš šta je primereno za koje doba i koje okolnosti. U pedagogiji postoji – za tu nauku veoma važan – pojam ’zone narednog razvoja’, koji se odnosi na prepoznavanje toga na kom stadijumu razvoja je neko i podsticanje daljeg razvoja tako što se zadaju zadaci malo-iznad tog stadijuma, takvi da su tik van-domašaja u odnosu na aktuelno stanje, niti potpuno dohvatljivi a niti suviše udaljeni. Ti svojim životom manifestuješ značaj upravo ovog principa – neophodnost za čoveka da uvek ima podsticaj, neki cilj pred sobom, neki novi-nivo za dostići, korak za načiniti, ali takav da njegovo prisustvo na harmoničan način pobuđuje čoveka na rad – postavljen ni suviše daleko, ni ispod ali ni na samom nivou aktuelnih sposobnosti.

Zanimanja koja ti najviše odgovaraju jesu ona koja u sebi na neki način uključuju sledeće: briga o drugima, nega njihovog emotivnog i fizičkog stanja (posebno mladih, malih); podučavanje; predvođenje i organizacija (grupe ljudi), upravljanje; naučni rad ali koji podrazumeva puno fizičkog kretanja i raznovrsna istraživanja koja podrazumevaju telesnu angažovanost; intelektualni rad koji uključuje uzbuđenja i izazove (npr. neki vid novinarstva); sport; putovanja; takmičenje, borbu, priliku da se iskažeš kroz vid nadmetanja, kontinuiranu priliku da u poslu napreduješ.

Osim ove energične, vatrene, žestoke i čvrste strane tvog bića i tvog karaktera, tu je i veoma nežna i ranjiva strana, koju ne pokazuješ nikome osim onima sa kojima ostvaruješ intimnije, bliske odnose.  Izuzetno si osetljiva na čulne nadražaje i tvoja osećanja su duboka, ali istinsko otvaranje i predavanje voljenoj osobi u ljubavi ne odigrava se ’na brzinu’, čekaš da se odnos razvije dok ne osetiš izvesnu sigurnost (premda si inače poznata kao „hoću sve i hoću odmah“ tip čoveka, koji ne preza od rizika); a kada se to dogodi, sklona si da se žestoko vežeš za partnera, ostvarujući sa njim izvestan vid emotivne simbioze, tako da svaki rastanak ostavlja na tebe duboke tragove - pamtiš svaki trenutak veze, sve detalje, bolne i vesele uspomene su otisnute u emotivnom sećanju snažno i teško ti je da se od njih odvojiš.  

Postoji naglašena orjentisanost na vezivanje za krug bliskih ljudi (bilo da su u pitanju porodični odnosi, ili bliskost po afinititetima, pogledima na svet itd.), ’svoje grupe’, ’plemena’, u odnosu na koje meriš sebe i svoju vrednost. Vremenom i iskustvima, sazrevanje podrazumeva postepeno širenje ovog osećanja pripadnosti grupi, tako da u najvišem smislu možeš zahvatiti tim ’stavom’ (više emotivno-nagonskim nego intelektualnim) čitavo čovečanstvo i planetu Zemlju...

Potencijalno najmanje razvijen aspekt karaktera jeste sposobnost samodiscipline i istrajnosti u radu. Sklona si tome da na početku sa ogromnm entuzijazmom pristupaš stvarima, ali da se brzo ’ohladiš’ ukoliko nema odmah-instant nekih rezultata kakave očekuješ. Ova sposobnost  je aspekt tebe na kome moraš najviše svesno, voljno raditi kako bi se razvio do svog punog potencijala. Istrajavanje u radu na dugoročnim projektima, bez obzira na to što se nikakvi pozitivni rezultati ne vide odmah,  te samo-organizovanje, zajedno sa preuzimanjem potpune odgovornosti za ono čime se baviš, predstavljaju pristup koji ti može u ovom pogledu pomoći. Najlakše ti je ovo postići, i pokrenuti-kontaktirati te pomenute ’delove’ sebe, kroz intelektualni rad, generalno mentalnu aktivnost: npr. ozbiljno dublje studiranje neke teme (ili čitave naučne oblasti, itd.), pisanje, i takođe sasvim konkretno kroz vežbe koncentracije.

*****************


NOSCE TE IPSVM
~ spoznaj samog sebe! ~

10/01/2012

SEMINAR PROGNOSTIČKE ASTROLOGIJE - 20. i 21. oktobar 2012.


SEMINAR PROGNOSTIČKE ASTROLOGIJE

Novi Sad 

20. i 21. oktobar 2012.


- obuka za korišćenje osnovnih prognostičkih tehnika Zapadne Sideralne Astrologije
- obuka za rad sa profesionalnim softverom


predavač je profesionalni astrolog
Danica Janković Vukajlović

broj polaznika je ograničen

prijave do 15. oktobra 2012.


za više informacija i prijave javite se na tel. 061 697 555 9
ili mailom na:  astrouniverzum@gmail.com